What’s app status of the day#

Mere bhai…..
Main hum hamesha aap  ke liye,, jaane do jo jaa raha hain…..
Batayenge waqt aane  per ke hum  kon hain…,


Leave a Reply